Een belegger die een optie, welke verhandelbaar is op de Optiebeurs, wenst te kopen of te verkopen kan dat doen door een order te plaatsen bij een bank, commissionair of online broker, die lid is van de Optiebeurs

Alvorens een optietransactie te kunnen laten uitvoeren, zal er eerst een optieovereenkomst ondertekend dienen te worden. Dit verneemt u uiteraard van uw bank etc. voorzover u zo’n overeenkomst nog niet had.

Opgeven van orders

Voor het opgeven van orders is het belangrijk precies op te geven wat er gekocht dan wel verkocht dient te worden. Vermeld dient te worden: de optieklasse (onderliggende waarde) de optiesoort (call of put), afloopmaand (expiratie), de uitoefenprijs (in het engels: ‘strike’) en het aantal opties dat moet worden gekocht of verkocht. Tevens moet worden opgegeven of het een openings- of sluitingstransactie betreft. En uiteraard kan ook een limiet worden opgegeven, waartegen men bereid is te kopen of te verkopen.

Openen en sluiten van posities

Beleggers kunnen een positie in opties openen met zowel koop- als verkooporders. In het laatste geval fungeert de optiebelegger als schrijver. Bij een openingsverkoop wordt een contract gesloten waarbij de koper het recht verwerft om te kopen en de schrijver een plicht op zich neemt om te verkopen.In beursjargon spreekt men in dit geval van ‘short gaan’.

Het sluiten van een short positie kan op elk moment tijdens de looptijd van de optie d.m.v. het

terugkopen van de geschreven optie. Dit heet een ‘sluitingskoop’. De koper van een optie, die met zijn kooporder een positie opent, doet een ‘openingskoop’. Het sluiten van deze positie wordt weer bereikt met een ‘sluitingsverkoop’. Posities in opties kunnen op elk moment gedurende de looptijd worden geopend of gesloten. Wanneer de optie verkocht word heeft u direct geld op uw beleggingsaccount.

Transactiebevestiging

De transactiebevestiging van uw bank, commissionair of online broker is het tastbare bewijs van uw rechten en verplichtingen. De leden van de Optiebeurs zijn verplicht een schriftelijke bevestiging af te geven van elke optietransactie, die door hen is uitgevoerd. Het is aan te raden deze transactiebevestiging zorgvuldig te lezen.